Domáce projekty

Trenčín – Partizánska ul.

Lokalizácia: Trenčín, Partizánska ulica, okres Trenčín

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín


Doba trvania výskumu: leto – jeseň 2018

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., Mgr. Lukáš Trnkus

Záchranný archeologický výskum realizovali pracovníci Slovenského archeologického a historického inštitútu, o. z. počas letných a jesenných mesiacov roka 2018. Výskum sa robil formou sledovania výkopových prác na Partizánskej ulici, ktorá sa nachádza v širšom centre krajského mesta Trenčín.

Pri sledovaní prác boli zachytené rôzne fázy stavebného vývoja cestnej komunikácie v  20. stor. Neboli však zachytené žiadne hnuteľné archeologické nálezy alebo pozitívne nálezové situácie.