Kontakt

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI

0911 066 012 archeologia@sahi.sk


Vajnorská 8/A
Nové Mesto - Bratislava
831 04 Bratislava

Administratíva:

administrativa@sahi.sk

Sekretariát:

sekretariat@sahi.sk

Oddelenie
edičnej činnosti:

edicia@sahi.sk

Oddelenie
so zameraním na históriu:

historia@sahi.sk
Vajnorská 8/A, Bratisalva Vajnorská 8/A, Bratisalva
OTVORIŤ V GOOGLE MAPS