Domáce projekty

Bratislava - Palisády

Prístavba a prestavba objektu – Palisády č. 43

Lokalizácia: Bratislava - Staré mesto

Doba trvania výskumu: 2016 – 2018

Investor: LAND Residential, a.s.

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.; Mgr. Eva Hulínková Ťuchová; Mgr. Daniel Kendrala; Mgr. Pavol Spišák; Mgr. Roman Vávra; Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Počas prestavby objektu č. 43 v Bratislave na Palisádach bol vykonaný archeologický dozor zameraný na sledovanie výkopových prác na parcele. Vo výkopoch neboli zistené žiadne archeologické situácie ani nálezy. Na parcele už boli v minulosti pokladané inžinierske siete, ktoré sa aj podarilo zachytiť. Výskum hodnotíme ako negatívny pre neprítomnosť relevantných nálezov.