Domáce projekty

Trenčín – Matúšova ulica

Rekonštrukcia vodovodu na Matúšovej ulici

Lokalizácia: Trenčín, Matúšova ulica, okres Trenčín

Doba trvania výskumu: 06. 09. 2017 – 08. 09. 2017

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Eva Hulínková Ťuchová; Mgr. Róbert Májsky; Mgr. Roman Vávra

Záchranný výskum bol vyvolaný výstavbou bytového domu na vyššie uvedenej lokalite. Archeologický výskum sa realizoval v súlade s rozhodnutím KPÚ Trenčín č. TT-07/838/3035/Mkl zo dňa 10.04.2007.