Domáce projekty

Trenčín – Matúšova ulica

Počas rekonštrukcie vodovodného potrubia na Matúšovej ulici, ktorá súvisela s rekonštrukciou sietí na Mierovom námestí (pozri samostatný záznam), boli zachytené tehlové murované prvky architektúry. Išlo zrejme o lokálnu tehlovú kanalizáciu, datovateľú snáď do 18. storočia,  a ľadovňu či kanalizačnú šachtu kruhového pôdorysu s náznakom asanovanej nadzemnej kupoly, ktorej vznik odhadujeme na druhú polovicu 19. storočia. Interpretácia objektu ako ľadovne by mohla byť podporená tým, že v dnes zbúranom historickom dome, ku ktorému objekt priliehal, sa kedysi nachádzal hostinec.

Rekonštrukcia vodovodu na Matúšovej ulici

Doba trvania výskumu: 06.09.2017 – 08.09.2017

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Vedúci výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.

Realizátori výskumu: Mgr. Eva Hulínková Ťuchová; Mgr. Róbert Májsky; Mgr. Roman Vávra