Archeologický projekt
SAHI Tell Jokka

objav viac

Archeologický výskum
v Guatemale

objav viac

Záchranný výskum
Oravského hradu

objav viac

  Záchranné výskumy

  SAHI realizuje záchranné archologické výskumy, ktoré sú nevyhnutné pri príprave stavebnej a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt vo forme archeologických nálezov. SAHI vykonáva tieto výskumy na základe oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR.

  Devín
  Oravský Hrad
  Bratislava Vydrica
  Kopčany
  Budmerice

  Počas zemných prác spojených s výstavbou rodinného domu na Kozičovej ulici v Devíne realizovali pracovníci SAHI, o. z. záchranný archeologický výskum. Zemné práce pozostávali z výkopov rýh pre základové pásy rodinného domu širokých 70-90 cm a hlbokých 80-100 cm na ploche s rozmermi 21 x 9 m.

  Čítaj Viac

  Na jar 2008 SAHI v spolupráci s Oravským múzeom započalo na hrade viacetapový archeologický výskum s cieľom preskúmať Hlavné nádvorie a Horný dvor. V júni 2008 sme otvorili 1. sondu na Hlavnom nádvorí pri budove tzv. fary, s cieľom odpovedať si na niektoré vopred položené otázky a podrobne zmapovať vývoj nádvoria.

  Čítaj Viac

  Koncom mája náš archeologický tím ukončil terénnu etapu výskumu bratislavskej Vydrice. Nečakané nálezové situácie predĺžili trvanie vykopávok presne na deň na jeden rok. V nasledujúcich riadkoch zosumarizujeme predbežné výsledky výskumu, o ktorom sme priebežne informovali na stránkach Historickej revue a dennej tlače.

  Čítaj Viac

  Pracovníci Slovenského archeologického a historického inštitútu, o. z. realizujú záchranný archeologický výskum v súvislosti s budovaním cyklotrás v archeoparku Mikulčice - Kopčany. Lokalita Kopčany je známa vďaka Kostolu sv. Margity Antiochijskej, ktorý patrí k jedným z najstarších sakrálnych stavieb na území Slovenska.

  Čítaj Viac

  V rokoch 2010 až 2015 prebiehal na polohe Sušička v katastri Budmeríc systematický výskumný projekt realizovaný Slovenským archeologickým a historickým inštitúrom – SAHI, o. z. (Pavol Jelínek, Jana Hlavatá) v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku (Július Vavák). Projekt po roku 2015 pokračuje bez účasti SAHI.

  Čítaj Viac

  Médiá, ktoré napísali o SAHI