Publikácie

Populárno-vedecká edícia


Jej hlavným cieľom je propagácia a rozširovanie poznatkov z archeológie, histórie a príbuzných vedných odborov aj pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.

Obsah Historickej revue

• svetové i slovenské dejiny články o významných historických udalostiach a osobnostiach, ktoré menili 

• reportáže o archeologických lokalitách a najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach po celom svete

• príspevky o rôznych kultúrach a národoch, ktoré prinášajú poznatky z dejín umenia i filozofie a pod.

• príspevky z oblasti didaktiky dejepisu prinášajúce najnovšie poznatky k problematike výučby dejepisu

 v múzeách i galériách a pod.slovenské kultúrne dedičstvo• ale aj články, ktoré približujú 


Našim hlavným zámerom je populárnou formou obohatiť vedomosti čitateľov z oblasti domácich a svetových dejín, pričom nám pomáha nielen kolektív profesionálnych historikov, archeológov a iných odborníkov, ale aj priaznivci a podporovatelia dávnych vekov i celkom nedávnej minulosti. 

V každom čísle Historickej revue sa snažíme o kvalitu článkov po faktografickej, štylistickej a grafickej úrovni. Historické poznatky približujeme pre vyučovanie dejepisu prístupnou formou. Časopis slúži ako didaktická pomôcka vo výchovno-vzdelávacom procese

• svetové i slovenské dejiny články o významných historických udalostiach a osobnostiach, ktoré menili 

• reportáže o archeologických lokalitách a najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach po celom svete

• príspevky o rôznych kultúrach a národoch, ktoré prinášajú poznatky z dejín umenia i filozofie a pod.

• príspevky z oblasti didaktiky dejepisu prinášajúce najnovšie poznatky k problematike výučby dejepisu

 v múzeách i galériách a pod.slovenské kultúrne dedičstvo• ale aj články, ktoré približujú 


Našim hlavným zámerom je populárnou formou obohatiť vedomosti čitateľov z oblasti domácich a svetových dejín, pričom nám pomáha nielen kolektív profesionálnych historikov, archeológov a iných odborníkov, ale aj priaznivci a podporovatelia dávnych vekov i celkom nedávnej minulosti. 

V každom čísle Historickej revue sa snažíme o kvalitu článkov po faktografickej, štylistickej a grafickej úrovni. Historické poznatky približujeme pre vyučovanie dejepisu prístupnou formou. Časopis slúži ako didaktická pomôcka vo výchovno-vzdelávacom procese