Záchranné výskumy

Rohovce, okr. Dunajská Streda

Lokalizácia: Rohovce, okr. Dunajská Streda

Doba trvania výskumu: 09. 02. 2009

Vedúci výskumu: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

Realizátori výskumu: Mgr. Martin Novák, Mgr. Anna Barteková

Pracovníci SAHI, o. z. realizovali obhliadku výkopových rýh pre základové pásy bytového domu v Rohovciach. Na celej ploche zasiahnutej výkopmi boli pod tenkou humusovitou vrstvou obsahujúcou stavebný aj komunálny odpad zistené štrky bez akéhokoľvek náznaku výskytu iných pedologických ani kultúrnych vrstiev.

Mgr. Martin Novák