Zahraničné projekty

Medzinárodná spolupráca


Zahraničnú spoluprácu považujeme za dôležitý predpoklad pre zvyšovanie kvality našej činnosti v oblasti archeológie, histórie a výskumu vôbec. Keďže nám umožňuje získavanie nových informácií a skúseností, sme naklonení k čo najširšej kooperácii a mobilite našich výskumných pracovníkov.

Medzi zahraničné inštitúcie, s ktorými udržujeme a rozvíjame pracovný kontakt patria:
 

Freie Universität Berlin - Institut für Vorderasiatische Archäologie

University of Geneva; Département des sciences de l'antiquité Unité d’études mésopotamiennes

State Board of Antiquities and Heritage of Iraq – Baghdad

State Board of Antiquities and Heritage of Iraq – Nasiriyah

Direction Général des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne

Za pripravované príspevky do nášho časopisu Historická revue tiež ďakujeme pracovníkom Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a Káhire (ČEgÚ UK).