Záchranné výskumy

Centrum obchodu a služieb Bratislava - Rača

Lokalita: k.ú. Rača, parc. 1112, 1116 a 1119, okr. Bratislava III
Doba trvania výskumu: 28. 03. 2008 – 18. 04. 2008
Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá 
Realizátori výskumu: Mgr. Pavol Minarčák, Mgr. Branislav Kovár

Výskum realizovali pracovníci SAHI, o. z. formou sledovania zemných prác vykonávaných v rámci stavby obchodného centra na Púchovskej ulici, časť Záhumenice v Rači. Výskum zachytil vrstvy datované výlučne do 20. storočia.

Mgr. Martin Novák