Záchranné výskumy

Centrum obchodu a služieb Bratislava - Rača

Lokalita: Bratislava - Rača, k.ú. Rača, parc. č. 1112, 1116 a 1119, okres Bratislava III

Doba trvania výskumu: 28. 03. 2008 – 18. 04. 2008

Vedúci výskumu: PhDr. Veronika Plachá 

Realizátori výskumu: Mgr. Pavol Minarčák, Mgr. Branislav Kovár

Výskum realizovali pracovníci SAHI, o. z. formou sledovania zemných prác vykonávaných v rámci stavby obchodného centra na Púchovskej ulici, časť Záhumenice v Rači. Výskum zachytil vrstvy datované výlučne do 20. storočia.

Mgr. Martin Novák