Domáce projekty

Kúty

IBV Na Cihlách

Lokalizácia: Kúty, okres Senica

Doba trvania výskumu: 2016 – 2018

Investor: Obecný úrad Kúty

Vedúci výskumu: Mgr. Pavol Spišák

Realizátori výskumu: Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., Mgr. Roman Vávra

V súvislosti s budovaním inžinierskych sietí a verejného osvetlenia k rodinným domom na lokalite Na Cihlách v Kútoch prebehol archeologický dozor formou sledovania výkopových prác. Práce prebiehali vo viacerých etapách, ako boli postupne budované jednotlivé inžinierske siete. Počas prác neboli zachytené žiadne archeologické situácie ani nálezy, s výnimkou recentných navážok tvorených prevažne stavebnou suťou. Výskum sa teda ukázal ako negatívny.