Média o nás

Nálezy zasypali
http://www.sme.sk/...

Výskum Vydrice sa skončil
http://www.sme.sk/...

V jaskyniach hradného brala bude múzeum
http://www.sme.sk/...

Historická revue o starovekom Egypte
http://www.sme.sk/...

Archeologický výskum na Vydrici sa končí 18. mája
http://www.sme.sk/...

Archeológovia na Vydrici preskúmajú ešte slovanský objekt
http://www.sme.sk/...

Archeológovia ostanú na Vydrici dlhšie
http://www.sme.sk/...

Výskum Vydrice predĺžia
http://www.sme.sk/...

Na Vydrici prebieha rozsiahly archeologický výskum
http://www.vydrica.com/...

Bratislava si pripomenie jubilejné 1100. výročie prvej písomnej zmienky
http://www.visit.bratislava.sk/...

SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút – partner projektu Vydrica 
http://www.vydrica.com/...

Vydrica má históriu ako máloktoré miesto
http://bratislava.sme.sk/...

Pre archeológov v Bratislave je to úrodný rok 
http://www.castrum.sk/...

Svedkovia zlatého veku vstávajú z popola
http://www.castrum.sk/...

Vykopávky na Vydrici priniesli ďalšie prekvapenie
http://www.bratislavskenoviny.sk/...

CK Bubo spolupracuje s časopisom Historická revue. Prvú časť článkov si môžete stiahnuť tu vo formáte PDF. Sýria, križovatka kultúr. 
http://www.bubo.sk/...

Bratislava si pripomenie jubilejné 1100. výročie prvej písomnej zmienky
http://visit.bratislava.sk/...

Archeológia 
http://www.castrum.sk/...

Bratislava si pripomína 1100. výročie prvej zmienky 
http://www.bratislavskenoviny.sk/...

V Bratislave sa začalo kolokvium o bitke spred 1100 rokov 
https://www.municipalia.sk/...

Libanonská expedícia Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI) po návšteve Bejrútu a Balbeku smerovala do Byblosu.
http://cestovanie.pravda.sk/...

V apríli v roku 2006 zorganizovali členovia Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI) krátkodobú poznávaciu výpravu do Libanonu za starovekými pamiatkami.
http://cestovanie.pravda.sk/...

Aj Slováci lúštia tajomstvá asýrskych múrov
http://www.obnova.sk/...

V Tell Fecheriye na severovýchode Sýrie nazreli nemeckí, slovenskí a sýrski archeológovia do dávnych tajomstiev stredoasýrskej ríše.
http://www.sme.sk/...

Rozličné aspekty zo života minojskej civilzácie na Kréte.
http://www.casopiszdravie.sk/...