O nás

Naši archeológovia

Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.
Mgr. Eva Hulínková Ťuchová
Mgr. Lukáš Trnkus
Mgr. Roman Vávra, PhD.

Archeológ a historik, absolvent odborov archeológia, história a filozofia na FiF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK. Je predsedom združenia SAHI, o. z. Zaoberá sa problematikou staroveku s dôrazom na dobu bronzovú v Stredomorí a priľahlých územiach Blízkeho východu. Svoju odbornú činnosť dopĺňa aj o bádanie včasného stredoveku. Pôsobí ako vedúci archeologického projektu SAHI Tell Jokha v Iraku. Je držiteľom osvedčenia Ministerstva kultúry SR o osobitej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum.

Čítaj Viac

Absolventka odboru archeológia na FiF UK v Bratislave. Pôsobí ako zodpovedná redaktorka časopisu Historická revue a externá doktorandka na FiF UK v Bratislave. Špecializuje sa na archeológiu Blízkeho východu. Pôsobí ako zástupkyňa vedúceho projektu SAHI Tell Jokha v Iraku. 

Čítaj Viac

Archeológ, magisterské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave so zameraním na klasickú archeológiu. Vo svojej diplomovej práci sa venoval kultovým aktivitám v Delfskej svätyni a v regióne Phokis počas doby železnej. Je držiteľom osvedčenia Ministerstva kultúry SR o osobitej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum. 

Čítaj Viac

Archeológ, doktorandské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK  v Bratislave. Zameriava sa na dobu bronzovú v Európe, najmä na obdobie popolnicových polí (13. až 9. storočie pred Kristom). Vo svojom bádaní sa venuje tiež zooarcheológii a archeológii Blízkeho východu (Mezopotámia). 

Čítaj Viac