O nás

Ciele a zameranie

Slovenský archeologický a historický inštitút sa zameriava na podporu a realizáciu rôznych vedeckých, výskumných, kultúrnych a popularizačných projektov, ktoré súvisia predovšetkým s archeológiou, históriou, dejinami umenia a príbuznými vednými disciplínami.


Už od začiatku svojej existencie pripravujeme rozsiahlu edičnú činnosť a vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou. Naši pracovníci, členovia a spolupracovníci sa zúčastňujú rôznych vedeckých podujatí, sympózií a recepcií nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, publikujú štúdie vo viacerých odborných periodikách a podieľajú sa na riešení rôznych grantových úloh.

Medzi naše hlavné ciele patrí:


 • • Uskutočňovanie archeologických výskumov na území Slovenska i v zahraničí.

 • • Spolupráca jednotlivých vedeckých a odborných pracovníkov.

 • • Uskutočňovanie originálnych projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj archeológie, histórie, dejín umenia a pod.

 • • Ochrana, zachovanie a rekonštrukcia pamiatok i archeologických nálezov na základe finančnej a odbornej spoluúčasti.

 • • Organizácia archeologických výprav a exkurzií zameraných na archeológiu, históriu a dejiny umenia, ktorých hlavným cieľom je priblížiť širokej verejnosti rôzne časti našej planéty.

 • • Príprava vedeckých konferencií, prednášok, výstav a besied vedeckého a popularizačného charakteru.

 • • Podpora tvorby a vydávanie rôznych odborných prác a edícií.

 • • Oboznamovanie verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu, ich prezentáciou a popularizáciou v širšom meradle.
   
 • • Propagácia výsledkov vedeckej činnosti na Slovensku i v zahraničí.