O nás

Oddelenie edičnej činnosti


Oddelenie edičnej činnosti SAHI sa v súčasnosti zameriava na dve základné edície:

Vedecká edícia

Najnovšie projekty vedeckej edície SAHI sú:

 Trade, Joueys, Inter-and Innercultural Communication in East and West (up to 1250), M. Gálik et T.Štefanovičová edidit, Bratislava 2005. Tento medzinárodný zboík vydalo SAHI v spolupráci s Nadáciou Alexandra von Humboldt v Nemecku.
• V súčasnosti sa pripravujú ďalšie vedecké publikácie nielen našich pracovníkov, členov a blízkych spolupracovníkov SAHI, ale aj odboíkov z iných vedných disciplín.

Administratíva a sekretariát

• vykonávanie administratívno-právnych úkonov
• kontakt s verejnosťou
• zásielková agenda