O nás

Pracovníci, členovia a spolupracovníci

Výbor SAHI

Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.
Mgr. Eva Hulínková - Ťuchová

Čestní členovia

M.A. Silvia Alvarado
Prof. Dr. Dominik Bonatz
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
Mgr. Miroslava Dvončová
Ing. Alaa Taha Hashim
Mgr. Eva Hulínková-Ťuchová
Ing. Bohuš Kaliarik
Mgr. Ľuboš Kačírek
Mgr. Anna Kalapáčová
Mgr. Daniel Kendrala
Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. 
Ing. Vladimír Nemec

doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD.
PhDr. Veronika Plachá
Štefan Puškáš
Ing. Ján Rášo
Ing. Alexandra Rášová, PhD. 
Mgr. Pavol Spišák
Mgr. Lenka Soročinová
Mgr. Katarína Součková
Ing. Agnes Tomanová
Mgr. Lukáš Trnkus
Mgr. Roman Vávra
Bc. Alexandra Vávrová

Pracovníci a spolupracovníci SAHI

M.A. Silvia Alvarado
Mgr. Roman Beňo
Alena Čačaná
Mgr. Miroslava Dvončová
Ing. Alaa Taha Hashim
Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.
Mgr. Eva Hulínková-Ťuchová
Adriana Jakubcová
Ing. Bohuš Kaliarik
Mgr. Daniel Kendrala
Marcel Križan
Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. 

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD.
PhDr. Veronika Plachá
Ing. Ján Rášo
Ing. Alexandra Rášová, PhD. 
Mgr. Lenka Soročinová
Mgr. Katarína Součková
Mgr. Pavol Spišák
Ing. Agnes Tomanová
Mgr. Lukáš Trnkus
Mgr. Peter Valent
Mgr. Roman Vávra
Bc. Alexandra Vávrová