Veda a výskum

Prvá slávnostná recepcia SAHI


Dňa 7. februára 2007 sa v hoteli Carlton stretli početní priaznivci histórie, archeológie a príbuzných vedných disciplín. Uskutočnila sa totiž 1. slávnostná recepcia Slovenského archeologického a historického inštitútu – SAHI, občianske združenie, o ktorej príprave sme Vás už informovali. Zároveň by sme chceli prostredníctvom týchto riadkov poďakovať všetkým účastníkom recepcie, ktorí prijali naše pozvanie. S radosťou môžeme totiž konštatovať, že účasť popredných predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a vedeckého života so zameraním na spomenuté vedné disciplíny prekonala naše očakávania. 

Návštevníkov celým večerom sprevádzal moderátor Martin Nikodým, ktorý po úvodných slovách prenechal priestor zakladajúcemu členovi a predsedovi občianskeho združenia SAHI – Mgr. Petrovi Valentovi. Ten všetkým účastníkom v krátkosti priblížil vznik, fungovanie a organizačnú štruktúru Slovenského archeologického a historického inštitútu. Zároveň naznačil ciele a ďalšie smerovanie SAHI do budúcnosti: „Naša činnosť sa zameriava na podporu a realizáciu rôznych vedeckých, výskumných, kultúrnych a popularizačných projektov, ktoré súvisia predovšetkým s archeológiou, históriou, dejinami umenia a príbuznými vednými disciplínami. “ 

Indície Tell Fecheriye

Na prejav Petra Valenta nadviazal druhý zo zakladajúcich členov SAHI, odborný riaditeľ Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. Vo svojom prejave a zameral na uskutočnené a plánované aktivity SAHI, medzi ktoré patrí poznávacia expedícia SAHI do Libanonu, a predovšetkým archeologický výskum v Tell Fecheriye v Sýrii, na ktorom sa inštitút podieľa účasťou svojich pracovníkov a finančnou podporou. Jedným z hlavných cieľov tohto projektu je nájsť na Tell Fecheriye indície, ktoré okrem iného stotožnia túto lokalitu s hlavným mestom ríše Mitanni. Hlavné sídlo tohto starovekého štátu sa v druhom tisícročí pred n. l. nazývalo Waššukani. 

Prostredníctvom výskumu v Tell Fecheriye sa bádatelia pokúšajú charakterizovať progresívny rozvoj jeho osídlenia v dobe príchodu aramejského etnika na prelome 2. a 1. tisícročia pred n. l. Otázky súvisiace s touto lokalitou vyrieši pokračujúci výskum, na ktorom sa pracovníci SAHI naďalej budú zúčastňovať. Vo svojom prejave odborný riaditeľ vyzdvihol medzinárodnú spoluprácu SAHI a aktivity v zahraničí: „V nemalej miere sa podieľame na uskutočňovaní rozsiahleho medzinárodného projektu v Tell Fecheriye, ktorý zastrešuje Inštitút pre blízkovýchodnú archeológiu zo Slobodnej univerzity v Berlíne pod vedením prof. Dr. Dominika Bonatza v spolupráci so sýrskou stranou. “ 

SAHI momentálne pripravuje ďalšiu poznávaciu expedíciu za pamiatkamipredkolumbovských civilizácií v Strednej Amerike, o ktorej Vás budeme podrobne informovať. Dôstojný priestor na recepcií dostala aj Historická revue, ktorej je SAHI vydavateľom. Novému šatu Historickej revue a jej dlhému trvaniu zaželal všetko najlepšie aj moderátor Martin Nikodým. 

Bližšie informácie o našom časopise poskytol prítomným jeho šéfredaktor Drahoslav Hulínek: „Súčasťou našej vydavateľskej činnosti je populárno-vedecká a vedecká edícia. Jednou z aktivít je v tomto smere vydávanie periodika Historická revue, ktorý je našim čitateľom dobre známy ako jeden z najstarších a najrozšírenejších časopisov na Slovensku so zameraním na históriu a archeológiu. Zároveň je vynikajúcou pomôckou pri výučbe dejepisu na základných a stredných školách. “ 

Kultúrny program s fotografickou výstavou diel

O hudobné vystúpenie sa postarala i Jana Kirschner so svojou skupinou, ktorá priletela z Londýna špeciálne na túto príležitosť. No nielen to: stala sa aj krstnou mamou našich nových webových portálov – www.sahi.sk a www.historickarevue.com. Príjemný večer svojím hudobným prejavom doplnila i Adriana Bartošová a jej hudobný doprovod. Kultúrny program bol spojený s rozsiahlou fotografickou výstavou diel členov, pracovníkov a spolupracovníkov SAHI, ktorá mala účastníkom recepcie priblížiť najkrajšie aktuálne zábery z archeologicky a historicky atraktívnych krajín ako sú Sýria (vrátane spomínaného výskumu), Grécko, Libanon, Mongolsko, Taliansko či Irak.

Všetky zábery sú spojené s ich autopsiou a odrážajú rôzne aktivity Slovenského archeologického a historického inštitútu po celom svete. Na záver stačí už len spomenúť viac ako príjemné dojmy návštevníkov našej recepcie, ktorí dúfajú, že tradícia bude v tomto smere pokračovať aj v nasledujúcich rokoch...

Mgr. Lucia Nováková