Veda a výskum

Archeológia na troch kontinentoch


Pod týmto názvom zorganizoval Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI vedecké kolokvium, ktoré sa konalo 27. mája v bratislavskom hoteli Devín. Takýmto spôsobom oboznámil odbornú verejnosť o svojich významných archeologických projektoch.

Načasovanie nebolo náhodné. Slovenský archeologický a historický inštitút práve v máji tohto roku zavŕšil päť rokov svojej činnosti. V období, keď nielen na Slovensku dominuje v archeológii fenomén záchranných výskumov, SAHI vznikol s cieľom realizovať vedecké archeologické projekty systematického charakteru, a to predovšetkým v zahraničí. Odroku 2006 sa inštitútu darí svoje ciele postupne napĺňať. Dnes participuje, či priamo vedie až tri systematické archeologické výskumy.Už v roku 2006 SAHI nadviazal veľmi významnú spoluprácu s Inštitútom pre blízkovýchodnú archeológiu na Freie Universität Berlin a odvtedy sa každoročne zúčastňujú slovenskí archeológovia projektu Tell Fecheriye v severnej Sýrii. Vďaka výsledkom tohto výskumu už dlhšiu dobu prebieha diskusia o stotožnení Tell Fecheriye s hlavným mestom ríše Mitanni – Vaššukanni. 

Vlastný systematický výskum

Od roku 2009 má SAHI svoj vlastný systematický výskum aj v exotickej Guatemale. Práve pred niekoľkými týždňami sa vrátil archeologický tím už z tretej veľmi úspešnej výkopovej kampane. Projektom Uaxactún zakladá SAHI na Slovensku novú tradíciu štúdia mezoamerických kultúr, konkrétne bádania mayskej civilizácie. Tretí projekt SAHI sa týka priamo územia Slovenska. Pripravuje sa už druhá výskumná sezóna v Budmericiach, kde sa nachádza opevnená osada ľudu maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Všetky tri miesta (Tell Fecheriye, Uaxactún a Budmerice), z ktorých každé leží na inom kontinente, spája spoločný menovateľ – SAHI. Dôvodom usporiadania kolokvia bolo komplexne oboznámiť odbornú verejnosť s vedeckými výsledkami inštitútu. Organizátori zvolili formu troch prednáškových blokov. Odzneli na nich príspevky vedúceho každého z projektov, ako aj členov vedeckých tímov, či už z radov SAHI alebo z partnerských inštitúcií. Hovorilo sa predovšetkým o vedeckej stránke projektov, no za každým z nich sa skrýva aj náročná logistická a organizačná práca, nehovoriac o tom, že Sýria a Guatemala patria momentálne k politicky a bezpečnostne nie veľmi stabilným krajinám. Každý z projektov samozrejme, musí spĺňať a riadi sa veľm prísnymi administratívnymi a legislatívnymi podmienkami tej-ktorej krajiny. 

Moderné výskumy a postupy

Okrem moderných výskumných a dokumentačných postupov sa kladie v inštitúte veľký dôraz na interdisciplinaritu. SAHI sa môže pochváliť najmä dôsledným využívaním moderných geodetických metód, v Guatemale aj Budmericiach sú archeobotanické analýzy bežnou súčasťou výskumu. Vďaka spolupráci s astronómom sa vo Uaxactúne podaril potvrdiť objav veľkého astronomického observatória... 

Podujatie SAHI

To sú len niektoré témy z príspevkov, ktoré si účastníci kolokvia mohli na mieste vypočuť. Celé podujatie sa konalo pod záštitou pána Zoroslava Kollára, honorárneho konzula Guatemalskej republiky v SR, zakladateľa a veľkého podporovateľa SAHI. Ďalšímvzácnym hosťom bol profesor Dominik Bonatz, riaditeľ Inštitútu pre blízkovýchodnú archeológiu zo Slobodnej univerzity v Berlíne, ktorý z pozície vedúceho projektu Tell Fecheriye predniesol úvodnú prednášku. Pozvanie prijala aj jej excelencia veľvyslan- kyňa Guatemalskej republiky v SR, pani Carla Rodriguez Mancia. O výsledkoch jednotlivých výskumov SAHI budeme podrobnejšie informovať čitateľov na stránkach Historickej revue. Pripravujeme aj vydanie zborníka, ktorý bude obsahovať všetky príspevky. 

Peter Valent