Piata sezóna výskumu v Budmericiach
Tento rok zrealizovalo SAHI, o. z. v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku už piatu výskumnú sezónu opevnenej osady maďarovskej kultúry zo záveru staršej doby bronzovej v Budmericiach. Projekt finančne podporil JuDr. Zoroslav Kollár a Bratislavský samosprávny kraj.
Realizácia archeologického výskumu
Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI realizuje záchranné archologické výskumy, ktoré sú nevyhnutné pri príprave stavebnej a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt vo forme archeologických nálezov. SAHI vykonáva tieto výskumy na základe oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR pod č. MK-2216/2007-51/7048 dňa 3. mája 2007 podľa § 36 ods. 2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon).
Slovenský archelogický tím v Guatemale
Priamo na mieste zrodu civilizácie opradenej mýtami a legendami pôsobí už 5 rokov slovenský tím zo Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI). Je to jedinečný projekt nielen v rámci Slovenska, ale aj z medzinárodného hľadiska.