Veda a výskum

Výročie bitky pri Bratislave


4. júla 907 sa pri Bratislave odohrala bitka, ktorá mala osudový význam pre národy v stredoeurópskom priestore. Stretli sa v nej vojská Bavorov a kočovné maďarské kmene, pričom víťazne vyšli z tejto bitky starí Maďari. Tieto informácie pochádzajú z tzv. Salzburských análov, ktoré boli objavené roku 1921. Práve tu sa po prvýkrát uvádza názov dnešného hlavného mesta SR, pričom v opise sa spomína pod menom Brezalauspurc. V čom spočíva osudovosť tejto bitky?


Pravdepodobne v tomto období sa dovŕšil zánik Veľkej Moravy a kočovné maďarské kmene, ktoré v 10. storočí ovládli kraje na strednom Dunaji sa natrvalo usadili v Európe. Pre naše územie to znamená novú éru, pretože od 11. storočia sa stalo súčasťou uhorského kráľovstva, hoci prenikanie maďarského etnika na sever od Dunaja, kde žili predkovia slovanskí Slovákov, trvalo ešte pomerne dlho. Zaujímavosťou je, že v análoch sa vôbec nespomína vojsko Veľkej Moravy, pričom bitka sa dokázateľne odohrala na území, ktoré ešte krátko predtým patrilo takpovediac k centrám Veľkomoravskej ríše.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že v čase bitky pri Bratislave už Veľká Morava neexistovala. Pravdepodobne mala na tom podiel nejednotnoť a rivalita Svätoplukových nástupcov spolu s prenikaním maďarských kmeňov, ktoré tento rozvrat napokon dovŕšili. Dodnes sa však vynárajú otázky v súvislosti so zánikom Veľkej Moravy a následým vytváraním nového štátného útvaru, na ktoré hľadá odpoveď história a archeológia, pričom nie vždy dochádzajú vedci k jednotným stanoviskám. Pochopiteľne, tu sa vytvára priestor na odbornú diskusiu, kde by mohli odborníci konfrontovať svoje poznatky a názory ku skúmanej problematike.

Z myšlienkou zorganizovať odborné kolokvium pri príležitosti 1100. výročie bitky pri Bratislave ako aj prvej písomnej zmienky o hlavnom meste SR prišiel Slovenský archeologický a historický inštitút. Podujatie sa konalo v dňoch 19. – 20. júna 2007 v priestoroch SUZA v Bratislave a záštitu nad ním prevzali minister kultúry Marek Maďarič, Generálny tajomník Únie miest Slovenska Marián Minarovič a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský. Názov kolokvia „Boj pri Bratislave v roku 907 a jeho význam pre vývoj stredného Podunajska“ ako aj účasť popredných odborníkov sľuboval hodnotný zážitok pre milovníkov histórie a archeológie. Treba povedať, že akcia sa stretla s veľkým ohlasom u odbornej i laickej verejnosti.

So zaujímavými príspevkami vystúpili špičkoví archeológovia a historici zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Prednášky boli prístupné aj pre širokú verejnosť pričom následná diskusia nenechala nikoho na pochybách, že uvedená téma stále rezonuje v našej spoločnosti. Tí, ktorí nestihli uvedené podujatie, si môžu zakúpiť zborník z kolokvia, ktorého vydanie pripravuje organizátor podujatia Slovenský archeologický a historický inštitút na mailovej adrese historickarevue@sahi.sk príp. poštou na adrese Vajnorská 8/a, Bratislava.

PaedDr. Róbert Osaďan