Publikácie

Ropa pre Slovensko, ropa pre Európu

Publikácia k 50. výročiu ropovodu Družba, opisujúca históriu ťažby ropy, technické náležitosti a vlastnosti tejto nerastnej suroviny, ako aj dejiny národnej spoločnosti TRANSPETROL, a.s.Odborní redaktori a zostavovatelia:

Členovia pracovnej skupiny vymenovanej Ing. Ivanom Krivosudským, generálnym riaditeľom spoločnosti TRANSPETROL, a.s.:

RNDr. Martin Ružinský, PhD. – predseda pracovnej skupiny
Ing. Pavel Čulík – výkonný predseda zodpovedný za riadenie pracovnej skupiny
Ing. Milan Buch – tajomník pracovnej skupiny
Ing. Lucia Patznerová – tajomníčka pracovnej skupiny
Ing. Marián Šedo – člen pracovnej skupiny
Ing. Milan Boháč – člen  pracovnej skupiny
Ing. Martin Šustr, PhD. – člen  pracovnej skupiny
Ing. Peter Moravčík – člen  pracovnej skupiny
Ing. Ľubica Kostovičová – členka  pracovnej skupiny
Ing. Roman Poloni – člen  pracovnej skupiny
PhDr. Alena Karšayová – členka  pracovnej skupiny
p. Zoltán Forgács – člen  pracovnej skupiny

Zamestnanci spoločnosti TRANSPETROL, a.s., ktorí sa spolupodieľali na príprave publikácie:

JUDr. Viliam Binka
Ing. Helena Bánska, CSc.
Mgr. Milota Kralovičová
Ing. arch. Dezider Prikler
Ing. Anna Fašungová
Ing. Veronika Burzová

Obsah:


Predslov
Predhovor

Príbeh „čierneho zlata“
          Ropa – všeobecná základná definícia
          Základné fyzikálno-chemické vlastnosti ropy
          Vznik ropy
          Spôsoby ťažby ropy
          Druhy ropy
          Obchodovanie s ropou
          Spôsoby prepravy ropy
          Význam ropy pre ekonomiku a pre život
          Výskyt a ťažba ropy na Slovensku
Skôr než prišiel ropovod Družba – preprava ropy na Slovensku do roku 1962
Družba – Ropovod priateľstva

          Budovanie ropovodu Družba – vzájomná hospodárska pomoc socialistických krajín
          Technické parametre ropovodu Družba
          Výstavba ropovodu Družba na našom území
          Ropovod ADRIA – doplnkový zdroj ropy v SR
          Prevádzkovatelia ropovodu Družba na našom území v rokoch 1962 – 1993 
          Družba a TRANSPETROL
TRANSPETROL, a.s.
          TRANSPETROL – národný prepravca ropy
          Technické parametre a prevádzka ropovodu v SR
          Národohospodársky význam ropovodu Družba a spoločnosti TRANSPETROL, a.s. ako národného prepravcu ropy
          Bezpečnosť ropovodného systému v SR
          Sledovanie porúch
          Objekt operátorovňa – riadiaci systém technológie
          Ochrana zložiek životného prostredia
          Personálne obsadenie TRANSPETROL, a.s., jeho dodávatelia a partneri


Poznámky
Zoznam obrazovej a grafickej prílohy